BÃI NHỚ

BÃI NHỚ

 

AI CÓ HIỂU BÊN BỜ NỖI NHỚ

LÀ NỖI ĐAU ĐÁ LỞ ĐẤT MÒN

LÀ ÂM Ỷ MỘT NỖI BUỒN

TRẰN TRỌC ĐÊM TRẮNG DẠ XÔN XAO SẦU

AI CÓ HIỂU NỖI ĐAU XA CÁCH

BÃO LÒNG VỀ CHẲNG CÁCH NÀO NGĂN

XA NHAU LÒNG DẠ BẦN THẦN

NHỚ NHAU LÀM CẢ MÙA xUÂM ƯỚT ĐẦM

melinh

melinh

melinh

melinh

melinh

AI CÓ HIỂU BÊN BỜ NỖI NHỚ
LÀ NỖI ĐAU ĐÁ LỞ ĐẤT MÒN
LÀ ÂM Ỷ MỘT NỖI BUỒN
TRẰN TRỌC ĐÊM TRẮNG DẠ XÔN XAO SẦU.

Chuyện thức đêm canh nước của dân Sài Gòn
tintuc88.vn/tintuc24191_-1_29032...-Gon.htm

melinh

melinh

Thư post ảnh

Ngoc Du

guiMeLinh

AI CÓ HIỂU BÊN BỜ NỖI NHỚ
LÀ NỖI ĐAU ĐÁ LỞ ĐẤT MÒN
LÀ ÂM Ỷ MỘT NỖI BUỒN
TRẰN TRỌC ĐÊM TRẮNG DẠ XÔN XAO SẦU.
Chào MêLinh Ngọc Du đến thăm đáp lễ Mê Linh đây và đọc thơ hay và rạt rào cảm xúc của Mê Linh đây. Thành thật xin lỗi và thông cảm cho sự chậm chễ tới thăm muộn mằn nhé.Rất mong sự giao lưu và gần gũi.
Chào quí mén.

melinh

NHỚ

NHỚ

Bình ca nghiêng bến đợi chờ
thuyền tôi ngược nước sông Lô về nguồn
nhớ ai lòng dạ bồn chồn
Người xưa - tình cũ có còn nhớ ta ? ...