Ngồi buồn

Ngồi buồn

Thơ         : nguyenvanquoc

Trình bày : Hoài Anh

bongmac

Ngồi buồn giở báo ra xem
Thấy gia đình nó tèm nhem ấy mà

undefined

bongmac

Ngồi buồn nhặt lá vàng rơi
Đốt lên sưởi ấm nỗi buồn xa em

undefined

bongmac

Ngồi buồn nên tớ làm thơ
Để đỡ phải nghi vẩn vơ sự đời
undefined