Sóng biển

Sóng biển

song bien 2.mpg

bongmac

Sóng biển

Con sóng biển đập vào khe đá
Cứ bạc phau như cá chết ươn
undefined

bongmac

undefined