Ru anh

Ru anh

Thơ            : Nguyenvanquoc
Trình bày  : Hoài Anh

mylangthang

Gừng cay muối mặn mình ơi
Mẹ ru anh suốt một đời đắng cay

undefined