Mùa Đông Hà nội

Mùa Đông Hà nội

Thơ            : Nguyenvanquoc
Trình bày  : Xuân Hội