Mưa Xuân Hà nội

Mưa Xuân Hà nội
Hanoi

 

Mưa Xuân bay trong phố cổ

Tháp rùa mờ ảo trong mưa

Phơ phơ bên bờ liễu rủ

Se se cái rét cuối mùa


Mưa Xuân bây giờ lạ thế

Cái rét chẳng còn ngọt ngào

Đã qua cái trời trai trẻ

Ráng chiều đã thấy xanh xao


Đi dưới mưa Xuân Hà nội

Qua cầu Thê Húc vào đền

Say say cái mùi hương khói

Kỷ niệm ngày xưa khó quên


Hàng Ngang hàng Đào còn đó

Rộn rã tiếng nói tiếng cười

Mùa Xuân trong thời mở cửa

Nhật Hàn Pháp Mỹ ngược suôi


Chẳng hiểu lòng vui hay sợ

Hội nhập được mất gì đây

Phủ Tây Hồ còn đó

Đàn sâm cầm đã vút bay


Hoa Đào Nghi tàm đã hết

Hồ Tây có thành ao nhà

Cố đô tương lai ai biết

Mưa Xuân có hiểu lòng ta ? !