Mưa Xuân Hà nội

By Nguyễn văn Quốc

Mưa Xuân Hà nội
Hanoi

 

Mưa Xuân bay trong phố cổ

Tháp rùa mờ ảo trong mưa

Phơ phơ bên bờ liễu rủ

Se se cái rét cuối mùa


Mưa Xuân bây giờ lạ thế

Cái rét chẳng còn ngọt ngào

Đã qua cái trời trai trẻ

Ráng chiều đã thấy xanh xao


Đi dưới mưa Xuân Hà nội

Qua cầu Thê Húc vào đền

Say say cái mùi hương khói

Kỷ niệm ngày xưa khó quên


Hàng Ngang hàng Đào còn đó

Rộn rã tiếng nói tiếng cười

Mùa Xuân trong thời mở cửa

Nhật Hàn Pháp Mỹ ngược suôi


Chẳng hiểu lòng vui hay sợ

Hội nhập được mất gì đây

Phủ Tây Hồ còn đó

Đàn sâm cầm đã vút bay


Hoa Đào Nghi tàm đã hết

Hồ Tây có thành ao nhà

Cố đô tương lai ai biết

Mưa Xuân có hiểu lòng ta ? !


More...

Mùa Đông Hà nội

By Nguyễn văn Quốc

Mùa Đông Hà nội

Thơ            : Nguyenvanquoc
Trình bày  : Xuân Hội

More...

Ru anh

By Nguyễn văn Quốc

Ru anh

Thơ            : Nguyenvanquoc
Trình bày  : Hoài Anh

More...

Sóng biển

By Nguyễn văn Quốc

More...

Ngồi buồn

By Nguyễn văn Quốc

Ngồi buồn

Thơ         : nguyenvanquoc

Trình bày : Hoài Anh

More...

Ngồi buồn

By Nguyễn văn Quốc

Ngồi buồn


Thơ : nguyenvanquoc
Trình bày : Hoài Anh

More...

Ngồi buồn

By Nguyễn văn Quốc

Ngồi buồn


Thơ : nguyenvanquoc
Trình bày : Hoài Anh

More...

BÃI NHỚ

By Nguyễn văn Quốc

BÃI NHỚ

 

AI CÓ HIỂU BÊN BỜ NỖI NHỚ

LÀ NỖI ĐAU ĐÁ LỞ ĐẤT MÒN

LÀ ÂM Ỷ MỘT NỖI BUỒN

TRẰN TRỌC ĐÊM TRẮNG DẠ XÔN XAO SẦU

AI CÓ HIỂU NỖI ĐAU XA CÁCH

BÃO LÒNG VỀ CHẲNG CÁCH NÀO NGĂN

XA NHAU LÒNG DẠ BẦN THẦN

NHỚ NHAU LÀM CẢ MÙA xUÂM ƯỚT ĐẦM

More...